Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Sista chansen att lämna din framtidsbild för Ängelholm

En ny vision för Ängelholms kommun håller på att tas fram. Till och med den 31 maj kan du påverka framtiden i Ängelholm genom att delge dina tankar och idéer via vårt webbformulär.

Du som bor, arbetar eller besöker vår kommun får gärna fylla i vårt webbformulär och berätta om hur du ser på framtiden i Ängelholm. Senast den 31 maj 2020 kan du lämna ditt bidrag. Du kan du också fylla i formuläret på biblioteken, bokbussen, turistbyrån eller stadshuset.

– Vi vill uppmuntra alla som inte har deltagit på dialogmötena att höra av sig med tankar och idéer till oss via vårt webbformulär. Ängelholmarnas synpunkter är viktiga och påverkar visionens utformning, säger Lena Åström, projektsamordnare för Vision 2035.

Under våren ska visionen tas fram genom att sammanställa och analysera alla inskickade bidrag och material från dialogmötena. Målsättningen är att den slutgiltiga visionen - Vision 2035, ska kunna antas av kommunfullmäktige under sommaren 2020.

Lämna din framtidsbild digitalt via webbformuläret Länk till annan webbplats.

Vad sade deltagarna på det senaste dialogmötet?

Onsdagen den 4 mars bjöd vi in till det andra och sista dialogmötet för allmänheten på Catena Arena. Ett femtiotal personer samlades för att diskutera framtiden i Ängelholm. Ängelholm som "Sveriges mest fantastiska kuststad" och "möjligheternas stad" som är öppen, tillåtande, hållbar och inkluderande var aspekter som deltagarna enades om under mötet. Det var också stort fokus på önskan om fler mötesplatser och träffpunkter av olika slag.

Så här berättade några av deltagarna om dialogmötet på Catena Arena den 4 mars:

Smartphone med ett webbformulär på skärmen