Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ängelholms kommun aktiverar krisledningsnämnden: beslut om omedelbara insatser till näringslivet

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har Ängelholms kommun aktiverat krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden kan ta över andra nämnders ansvarsområde och fatta övergripande beslut med kort varsel. På nämndens första möte beslöt man att underlätta för företagen.

– En aktiverad krisledningsnämnd ger oss förtroendevalda en etablerad arbetsform för att arbeta med frågor som rör kommunens verksamheter. Nämnden säkrar så vi kan fatta beslut när förutsättningarna i omvärlden snabbt ändras, säger Robin Holmberg (M), krisledningsnämndens ordförande.

Åtgärder som underlättar för näringslivet

På krisledningsnämndens sammanträde fattades beslut för att underlätta för företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

 • Ge företag uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen
 • Att kommunen väntar med att skicka ut nya fakturor till privata företag alternativt ger en kredittid på 90 dagar.
 • En generell förlängning av kundfakturor för de företag som så önskar
 • Ängelholmshem uppmanas se över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
 • Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från leverantörer.
 • Kommunen ska ha ett generöst förhållningsätt vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.

Alla beslut gäller under två månader, det vill säga till och med den 18 maj.

Läs mer här om vad som gäller praktiskt för dig som kund och leverantör till kommunen

– Vi inser att näringsliv och att företag är starkt påverkade av vad som händer i vår omvärld. Med det sagt kommer Ängelholms kommun göra vad vi kan för att underlätta för vårt lokala näringsliv. Vi är beredda att agera snabbt och kommer framöver att undersöka vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta, säger Robin Holmberg.

Även andra kommuner i området har valt att aktivera sin krisledningsnämnd med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat Båstad och Halmstad.

Fakta om krisledningsnämnden

Nämnden består av de tre kommunalråden: Ordförande Robin Holmberg (M), vice ordförande Liss Böcker (C) och andra viceordförande Lars Nyander (S). Ersättare till nämnden är Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och Åsa Larsson (S)

Krisledningsnämnden kan vid behov ta över hela eller delar av kommunens verksamheter.

Krisledningsnämndens ansvar:

 • Tolka kommunens roll
 • Företräder kommunen och presenterar en samlad bild av läget
 • Beslutar om förändringar i servicenivåer och uppgifter
 • Beslutar om omfördelning av kommunens resurser
 • Anger inriktning, bedömer behovet av och verkar för samordning eller prioritering av samhällsviktig verksamhet inom kommunens ansvar och geografiska område
 • Fattar beslut som berör enskilda och grupper av människor
 • Tar ställning i frågor som påkallas av en angränsande kommun, Länsstyrelsen i Skåne län eller annan myndighet
 • Begär bistånd från annan kommun, myndighet eller organisation.
 • Prioriterar och samordnar begränsade resurser
 • Samordnar ledningen av kommunens verksamhet
 • Samordnar informationen