Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Skolor i Sverige och Ängelholms kommun fortsätter vara öppna

För att Sverige ska vara redo om smittläget skulle bli värre har riksdagen i går beslutat om en lag. Den ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor. Beslutet innebär inte att förskolorna och skolorna kommer att stängas.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Men med denna lag skapas handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.

- I Ängelholms kommun fortsätter vi att hålla våra för- och grundskolor öppna, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra skolledare och personal arbetar målinriktat med planering och organisering för att bibehålla verksamheter med hög kvalitet, säger Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag Lärande och familj.

Lärare och elever