Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Företagare som behöver hjälp – kontakta Företagslots Extra

På grund av coronaviruset och covid-19 har kommunens krisledningsnämnd vidtagit en rad åtgärder för att stödja näringslivet. Genom att kontakta Företagslots Extra kan företagare få information och vägledning om hur dessa åtgärder kan komma företagarna till nytta samt vilka nationella stödpaket och andra möjligheter som finns för att hjälpa företagarna.

– Genom att vi nu har utökat resurserna till vår företagslots ska vi snabbt kunna vägleda och hjälpa våra företagare som är hårt drabbade av coronapandemin, säger Maria Sjödin Nilsson, chef för kundtjänst och digitalisering, Ängelholms kommun.

Kontakta Företagslots Extra

0431-870 00
Via chatt här på engelholm.se
info@engelholm.se
Företagslots Extralänk till annan webbplats