Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Restauranger, barer och caféer – nya regler för servering av mat och dryck

Den 25 mars beslutade Folkhälsomyndigheten om nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck för att minska risken för smittspridning av covid-19. Reglerna innebär att verksamheter som till exempel restauranger, personalrestauranger, barer, caféer och cateringverksamheter nu måste ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bufféer och bardiskar.

För matgäster innebär de nya reglerna att de bara får äta och dricka när de sitter vid ett bord. Beställning, betalning och att hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, är tillåtet om det inte leder till köer eller trängsel. Att beställa och ta med hämtmat är tillåtet som vanligt. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

De nya reglerna gäller även skolmatsalarna.

– Skolorna kan fortfarande ha servering där eleverna själva tar sin mat. Men för att motverka risken för eventuell smittspridning behöver även vi ta fram rutiner för hur det ska gå till. Idag har skolorna fått i uppgift att se över hur till exempel insläpp kan organiseras för att undvika att köer bildas och om mattider kan justeras, säger Emely Lindholm, chef för måltidsservice i Ängelholms kommun.

Om en verksamhet inte följer de nya reglerna får smittskyddsläkaren i samråd med kommunen besluta om att förbjuda verksamheten att servera mat och dryck med stöd av smittskyddslagen.

– Våra tillsynsrutiner kommer fortsätta som vanligt med skillnaden att inspektörerna kommer att granska att de nya reglerna efterlevs när de är ute på inspektion, säger Rune Liljenberg, miljö- och byggchef i Ängelholms kommun.

Frågor om de nya reglerna som beslutats med stöd av smittskyddslagen hänvisas till Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Smittskydd Skånelänk till annan webbplats

Coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats

tallrik med mat