Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Skolplikt gäller – distansundervisning för elever som är hemma men klarar av sina studier

Ängelholms kommun fortsätter att hålla våra för- och grundskolor öppna i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att skolplikten gäller för alla friska elever.

Om ditt barn är hemma på grund av lindriga symptom eller i avvaktan på att få komma tillbaka till skolan kan kan undervisning genomföras digitalt. För att underlätta skolarbete på distans kan skoldatorn lånas hem för årskurs 1-6. Information finns på Fronter och om du behöver hjälp kan du kontakta skolan.

- Ängelholms kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Därför erbjuder vi utbildning på distans för elever med lindriga symptom och för elever som är hemma men ändå klarar av sina studier. Vi ser att både verksamheter och elever är rustade för att bedriva undervisningen på detta sätt och i viss utsträckning gör vi det redan, säger Eva Mellberg, verksamhetschef för- och grundskola inom huvuduppdrag Lärande och familj

Senaste nytt om hur Ängelholms kommun agerar i frågor kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 finns att läsa på kommunens webbplats engelholm.se.

Ungdom med laptop i knät