Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

– De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på den nationella myndigheten Skolverket.

Skolverkets pressmeddelande om inställandet av de nationella provenlänk till annan webbplats

Vad gäller för elever i Ängelholms kommun?

De nationella proven genomförs i olika takt på våra skolor. Därför blir detta en fråga som varje rektor får hantera. På fronter kommer respektive rektor berätta vad som gäller. Alla elever kommer trots inställda nationella prov bedömas rättssäkert och likvärdigt enligt skollagen.

– De nationella proven är ett viktigt underlag för betygssättning men vi har fullt förtroende för att lärare i kommunen även har andra, allsidiga underlag som borgar för en rättssäker betygssättning, säger Eva Mellberg, verksamhetschef för- och grundskola inom huvuduppdrag Lärande och familj.

Länk till Fronterlänk till annan webbplats

Elev skriver och funderar under ett prov