Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Kommunstyrelsen fattar beslut om digitalt deltagande i politiska sammanträdanden

Under ett extrainsatt möte fattade kommunstyrelsen idag beslut om att förtroendevalda kan delta i sammanträden på distans. Dagens beslut fattades med anledning av regeringens beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar maximalt får ha 50 deltagare.

I kommunallagen är det tillåtet att deltagande i sammanträden kan ske på distans. Förutsättningarna är att bild- och ljudöverföringen är live och att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. För att distansdeltagande i sammanträden ska kunna ske med hjälp av digitala verktyg måste kommunfullmäktige besluta om det. Det beslutet väntas kommunfullmäktige fatta under sitt sammanträde senare idag.

— På det här sättet säkerställer vi våra rättssäkra processer och den demokratiska ordningen trots åtgärderna för att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19, säger Mats Ulfwinger, Enhetschef för nämndkansliet

Mer information om regeringens beslut och beskrivningar av allmänna förekomster och offentliga tillställningar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats krisinformation.selänk till annan webbplats

Person sitter med dator i knäet