Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Informationsmötet den 1/4 om Kärra 1:2 m.fl. är inställt

Med bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer är informationsmötet 2020-04-01 om detaljplan för Kärra 1:2 m. fl. inställt. Om man har frågor om förslaget är man välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Område som har en pågående detaljplan, Kärra 1:2