Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Vårsopningen har startat

Att vintergruset städas bort är ett kärt vårtecken. I fredags började kommunens alla gång- och cykelvägar att sopas. Våra gator och parkeringar tas därefter om hand och vi planerar vara klara till den 30 april.

Först sopas gång- och cykelbanor

Vi prioriterar gång- och cykelbanor först. Om du redan har sett våra sopmaskiner beror det på att vi har varit ute och testat vårt digitala körsystem. Med GPS-baserad teknik kommer vi inte att missa någon gata. Vi jobbar dessutom med extra inhyrda resurser som kör i Vejbystrand, Magnarp, Munka Ljungby och Hjärnarp.

Från och med måndagen den 6 april kör vi i skift vissa vardagar mellan klockan 05 till 22. Vi kommer även att sopa under vissa helger. Senast den 30 april ska sopningen vara klar i hela kommunen på gator och GC-vägar, enligt gällande skötselplan.

Se tillfällig skyltning för undantag

En del gator och parkeringsplatser kan komma att stängas av tillfälligt. Det är mycket viktigt att följa den tillfälliga skyltningen för att inte riskera att få parkeringsbot eller få sitt fordon bortforslat. Avstängningar av dessa parkeringsplatser, samt de gator som vi behöver stänga av för parkering, görs under maj månad.

Vad gäller trottoarer är det som vanligt fastighetsägaren som ansvarar för att hålla rent utanför sin fastighet.

Vårsopning av gator och cykelvägar