Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

​Bättre ekonomi än väntat för Ängelholms kommun 2019

Kommunens ekonomi för 2019 blev bättre än väntat med ett resultat på 52,5 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat om 21,8 miljoner kronor. Dessutom blev nämndernas måluppfyllelse mycket god.

Sammantaget hade kommunens nämnder ett överskott mot budget på drygt 13 miljoner kronor även om resultatet skiljer sig åt mellan olika nämnder.

Kommunens investeringar slutade på 148 miljoner kronor där det största projektet är investeringar i avloppsreningsverket om 65 miljoner kronor.

Idag, onsdag, beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2019. Den 27 april förväntas kommunfullmäktige fastställa årsredovisningen.

– Det här är överlag ett gott resultat som vi kan vara mycket nöjda med. Det gäller ekonomin, men det gäller också vår verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M). Exempelvis blev vi i Ängelholm nominerade till utmärkelsen Årets Kvalitetskommun 2019. Vi har också påbörjat flera viktiga projekt som syftar till att ge ökad livskvalitet för våra invånare.

Sjukfrånvaron sjunker

Ett viktigt mål har varit att minska sjukfrånvaron. Det uppfylldes med god marginal. Sjuktalet bland kommunens medarbetare sjönk från totalt 5,4 % till 5,0 % mellan 2018 och 2019.

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med att vi har bland de lägsta sjuktalen i Sverige jämfört med andra kommuner. Ängelholm kom på en delad 11:e plats i lägst sjuktal 2019 bland landets kommuner. Det är ett aktivt och medvetet arbete för att sänka sjuktalen som har gett resultat, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

Utöver kommunens nämnder och verksamheter omfattar kommunens årsredovisning även de kommunala bolagen AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler.

Årsredovisning 2019PDF

Mål, ekonomi och budgetlänk till annan webbplats

Årsredovisningens framsida och flygfoto över Ängelholm