Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ungdomsfullmäktige tyckte till om framtiden i Ängelholm

Vad är det bästa med Ängelholm idag? Hur ska Ängelholm vara år 2035? Dessa är några av frågorna som diskuterades när Ängelholms Ungdomsfullmäktige deltog i en workshop om framtiden.

Vårsolen strålade in genom caféterian i Stadshuset i onsdags när Ängelholms Ungdomsfullmäktige samlades för en dialog om framtiden i Ängelholm. Workshoppen är en del av kommunens pågående arbete med att ta fram en ny vision. Tolv representanter från ungdomsfullmäktige var på plats och hälsades välkomna av samtalsledarna David Nordling och Pernilla Blixt.

– Det är ni unga som ska leva i framtiden och därför är era tankar och visioner oerhört viktiga. Vad ni kommer fram till här idag kommer att ha inverkan på kommunens utveckling de kommande femton åren, sade David Nordling inledningsvis.

Diskussionerna gick varma och idéerna flödade fritt mellan ungdomarna vid samtalsborden. Önskemål om ett större kultur- och nöjesliv blandades med konkreta förslag om förbättringar av stadskärnan. Framförallt blev det tydligt att de unga vill ha fler möjligheter vad gäller aktiviteter och utbildning.

– När vi går ut med våra vänner är det viktigt att vi har någonstans att träffas och umgås, sade Helin Sahin.

– På sommaren hänger vi mycket på stranden och det vore kul om det fanns mer att göra där, sade Alba Pecci.

Både Embla Hägelmark och Isak Lindelöv tog upp behovet av högre utbildning som en viktig som framtida framgångsfaktor.

– Om vi hade en högskola i Ängelholm skulle det locka hit fler unga, men också få dem att vilja stanna kvar, sa de båda.

Röster från workshoppen

Se hur det gick till under workshoppen och ta del av Albas, Emblas, Isaks och Nellies tankar om Ängelholm och framtiden.

Deltagarna i workshoppen intervjuar varandra kring borden i caféterian.

Workshoppen inleddes med att representanterna i ungdomsfullmäktige intervjuade varandra om vad som är bra med dagens Ängelholm.

Devran Sahin gör anteckningar.

Devran Sahin gör anteckningar under intervjusamtalet.

Deltagarna Hanna Lindqvist och Embla Hägelmark sitter vid ett bord.

Embla Hägelmark antecknar vad hon och de andra i gruppen tycker är positivt med Ängelholm idag - närhet till natur, hav och stränder, bra tågförbindelser och ett rikt föreningsliv.

Ellis Jansson, Caisa Renström och Hanna Lindqvist sitter och diskuterar.

Ellis Jansson, Caisa Renström och Hanna Lindqvist diskuterar möjligheter för Ängelholms framtida utveckling.

Isak Lindelöv och Oskar Gudmundsson skriver ner sina framtidsbilder på ett stort pappersark.

Isak Lindelöv och Oskar Gudmundsson skriver ner sina framtidsbilder för Ängelholm år 2035.

Alba Pecci ler.

Alba Pecci vill se ett större och färggladare Ängelholm i framtiden. – Jag önskar mer färger, fler affärer och att Ängelholm byggs ut, sade hon.

Vad händer sedan?

Kommunen samlar in materialet från vårens dialogmöten till det fortsatta visionsarbetet. Därefter arbetas den nya visionen fram. Målsättningen är att den slutliga visionen ska kunna antas av kommunfullmäktige senare under år 2020.

Mer information om Vision 2035 på visionens webbsida