Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Inte längre tillåtet att hämta anhöriga på äldreboenden

Mot bakgrund av regeringens beslut om besöksförbud på landets äldreboenden och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att minimera sociala kontakter har Ängelholms kommun beslutat att inte längre tillåta att boende på äldreboenden får hämtas av anhöriga.

– För att möjliggöra social kontakt mellan äldre och anhöriga har vi skapat Skypekonton på alla våra äldreboenden, säger Susanne Westerdahl, verksamhetschef för äldreomsorgen i Ängelholms kommun.

Regeringens beslut om besöksförbud på landets alla äldreboenden fattades den 30 mars och trädde i kraft den 1 april. Ängelholms kommuns beslut om att inte längre tillåta att anhöriga hämtar boende på äldreboenden gäller från den 3 april.

– När regeringen nu har skärpt säkerhetsnivån för att skydda äldre mot covid-19 ser vi inte längre att vi kan tillåta att man hämtar sina anhöriga på våra äldreboenden. Känner man att man måste få träffa en anhörig får man ansöka om undantag från besöksförbudet, säger Susanne Westerdahl.

I Ängelholms kommun gäller besöksförbud på alla äldreboenden, trygghetsboenden, korttidsboenden, gruppbostäder, träffpunkter, restauranger på boendena samt anhörigstödets gruppverksamhet. Beslut om eventuellt undantag från besöksförbud på ett boende fattas av tjänstgörande sjuksköterska för respektive boende.

– Det måste finnas mycket starka skäl till ett undantag från besöksförbudet. Ett exempel på undantag är om en boende vårdas palliativt, det vill säga i livets slutskede, säger Therese Finn, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ängelholms kommun.

*Lösningen med skype-konton gäller äldreboenden i kommunal regi.

Regeringen om nationellt besöksförbud på äldreboendenlänk till annan webbplats

Coronaviruset och covid-19

Text mot orange bakgrund coronavirus och covid-19