Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Lättnader för gymnasieskolan möjliggör examen för sistaårselever

Den tredje april beslutade Sveriges regering om lättnader i hur gymnasieundervisningen utförs under tiden covid-19 påverkar samhället. Syftet är att eleverna ska få avsluta gymnasieutbildningen och få möjlighet att ta examen. Detta gäller från den 14 april.

Elever som går sista året

I praktiska moment på gymnasieprogram öppnar vi upp för undervisning på skolan i mindre grupper för både yrkes- och högskoleförberedande program. Som praktiska moment räknas yrkesmoment, laborationer etc. Andra moment som utförs för att bedöma elevers prestationer, t ex prov, är inte skäl för skolförlagd undervisning.

Detta gäller för årskurs 3 och 4 samt de som går på introduktionsprogrammen och har möjlighet att söka till de nationella programmen. Undervisningen blir i grupper om maximalt 5 elever enligt regeringens beslut.

Elever i årskurs ett och två

För årskurs ett och två sker undervisning enligt tidigare direktiv, dvs distans- och/eller fjärrundervisning.

Elever i behov av särskilt stöd

Här kommer möten på skolan erbjudas där maximalt 5 elever träffas per tillfälle.

Lärare gör bedömning och kontaktar eleverna

Allt detta styrs helt av respektive lärare . Läraren kommer att ta kontakt med eleverna i den mån läraren önskar kalla in till skolan.

Länk till utbildningsdepartementets uttalande om lättnaderna för gymnasieskolanlänk till annan webbplats

rönneskolans entre