Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Nu påbörjas processen att skapa bättre boendemiljö på våra särskilda boenden

Nämnden för omsorg och stöd fattade på tisdagen beslut om att påbörja processen att ersätta lokalerna för vårdboendena Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga som alla har ett renoveringsbehov. Upphandlingen av nya boendeplatser inleds nu men själva flytten av det första boendet påbörjas först i slutet av 2020.

– Det är inte aktuellt med någon flytt under våren och sommaren. Processen börjar nu för att upphandling och förarbete ska hinna komma på plats innan årets slut. Inför en flytt kommer vi först bedöma läget utifrån covid-19 och rådande situation i samhället. Våra boendes säkerhet är absolut viktigast, säger Filippa Kurdve, chef Hälsa i Ängelholms kommun.

De flesta av kommunens särskilda boenden är byggda under 1960- och 1990-talet. För att kunna möta dagens arbetsmiljö- och säkerhetskrav tog kommunstyrelsen beslut hösten 2019 om en renoveringsplan. Beslutet innebär att kommunens särskilda boenden flyttas ut ett i taget. Nu går planen in i nästa fas.

Nämnden för omsorg och stöd har under våren tittat närmare på vårdboendena Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga. Utredningen har fokuserat på hur framtidens äldre vill bo, hur man bedriver kvalitetssäker vård och omsorg samt personalens arbetsmiljö.

Tisdagen den 21 april 2020 fattade nämnden för omsorg och stöd beslut om att föreslå kommunstyrelsen att det är bättre att bygga nytt än att renovera den befintliga byggnaden gällande Åsbytorp. Samtidigt föreslås att Karlsgården är för litet för att fortsätta drivas som särskilt boende och att Kungshaga bör renoveras för fortsatt drift som särskilt boende.

Turordningen för dessa tre boenden har gjorts utifrån vilken lokal som bedöms vara i störst behov av ombyggnation/renovering. Åsbytorp blir först ut följt av Karlsgården och därefter Kungshaga.

– Det är ett viktigt beslut som innebär ett första steg av förnyelse. Vi förstår att beslutet kan väcka frågor, tankar och oro hos boende, anhöriga och personal men vi måste se till att ha lokaler i god standard så vi kan fortsätta bedriva omsorg med kvalitet där våra boende och personal trivs, säger Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd.

– Både boende, anhöriga och personal kommer få möjligheter att ställa frågor och kommer inkluderas i förberedelsearbetet inför flytten. Ingen personal kommer sägas upp. När det blir aktuellt med en flytt kommer berörd personal kunna följa med verksamheten eller arbeta på en annan enhet i kommunen, säger Filippa Kurdve.