Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Årlig filmning av gator igång

Från och med idag den 29 april och en månad framåt åker vår leverantör iNovitas runt i kommunen och filmar våra bil-, gång- och cykelvägar.

Nyttan av bilderna är stor

Bilderna håller en hög noggrannhet och kan därför användas i kommunens verksamheter för att mäta och kontrollera detaljer i gaturummet. Programmet som tjänstepersonerna använder, till exempel i samband med bygglov eller projektering underlättar väsentligt det dagliga arbetet, genom att man sällan behöver åka ut på plats för att inhämta nödvändiga uppgifter. Tidigare skulle man kanske behövt stänga av vägen, vilket nu oftast kan undvikas.

Dataskyddsförordningen efterlevs givetvis och eventuella ansikten och registreringsskyltar på bilar "blurras", det vill säga görs suddiga. De som kör bilen har tillstånd enligt trafikanordningsplan att köra på gång- och cykelvägar, vilket är bra att känna till.

Bil från företaget Inovitas som filmar våra vägar

iNovitas mätbil i höjd med Hunnabadet i Skälderviken.