Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Förlängt arbete med Vision 2035

Kommunens arbete med att ta fram en ny vision fortsätter, men arbetet förlängs med anledning av coronaviruset. I september arrangeras mindre dialogmöten med politiker i kommunens nämnder och tjänstepersoner. Den slutgiltiga visionen beräknas bli färdig och antagen i december 2020.

I februari och mars genomfördes två dialogmöten på Catena Arena, där medborgare, föreningar och företagare bidrog med sina tankar och idéer om framtidens Ängelholm. Dialogmöten för skolelever, politiker och kommunala tjänstepersoner var planerade under våren, men fick ställas in på grund av coronaviruset. Nu förlängs visionsarbetet och fortsätter med nya former för dialogmöten.

– Vi ser de nya förutsättningarna med fler och mindre dialogmöten som en möjlighet. De bidrar till att vi under en längre tid kan samla in värdefullt underlag till den nya visionen, säger Lena Åström, projektsamordnare för Vision 2035.

Dialogmöten med politiker och tjänstepersoner

Istället för ett stort dialogmöte med politiker och kommunala tjänstepersoner arrangeras sex mindre dialogmöten med kommunens nämnder. Tjänstepersoner från kommunens många verksamheter bjuds också in för att få en mix av personer med olika perspektiv. Mötena äger rum i september. Tillsammans kommer deltagarna bland annat att diskutera vad som ska utmärka Ängelholm i framtiden.

Ny tidsplan

Den förlängda planen för visionsarbetet innebär att visionen beräknas bli klar under hösten. Efter samtliga dialogmöten i september påbörjas arbetet med att ta fram visionen. Den slutgiltiga visionen ska antas av kommunfullmäktige i december 2020. Därefter kan den använ­das av alla aktörer i Ängelholm, så som kommunen, invånare, föreningsliv och näringsliv. Tanken är att visionen ska fungera som en ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen.

Skolelever har tyckt till

Under våren har skolelever kunnat vara med och påverka den nya visionen. Rönnegymnasiet har deltagit i en workshop under digitala former och grundskoleeleverna har lämnat sina synpunkter som en hemuppgift. Ett mindre dialogmöte med representanter från Ängelholms ungdomsfullmäktige hölls i slutet av mars.

Lämna din framtidsbild digitalt

Du kan fortfarande lämna dina tankar om framtiden i Ängelholm via vårt webbformulär. Inlämningstiden är förlängd - senast den 31 augusti 2020 vill vi ha ditt bidrag. Du kan också lämna ditt bidrag digitalt på biblioteken eller i Stadshuset.

Lämna din framtidsbild digitalt via webbformuläret Länk till annan webbplats.

Mer information om Vision 2035 på visionens webbsida