Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Ändrade p-avgifter från 1 juni

Den 1 juni återinförs normal parkeringstaxa på Ängelholms kommuns parkeringsplatser men på Parkskolan, Vakteln och Mejeritomten är det fortsatt avgiftsfritt.

Sedan i slutet av mars har det varit avgiftsfritt att parkera på alla kommunens parkeringsplatser. Beslutet togs för att Ängelholms kommun vill bidra till att fler tar sig till centrum och handlar i butikerna som påverkas svårt av Coronavirusets effekter.

Två månader har passerat och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är svårt att se vilka effekter avgiftsfri parkering har haft på handeln. Samtidigt går kommunen miste om intäkter.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har med bakgrund av detta fattat beslutet att fortsatt medge avgiftsfri parkering endast inom zon 1 (röd) och att införa normal parkeringstaxa inom zon 2 (svart).

Det nya beslutet innebär:

  • Fri parkering gäller på alla kommunens parkeringsplatser inom den röda linjen på kartan men max 24 timmar i sträck
  • Fri parkering på Parkskolan men max 24 timmar i sträck
  • Fri parkering på Vakteln men max 24 timmar i sträck
  • Fri parkering på Mejeritomten men max 24 timmar i sträck
  • övriga av kommunens parkeringsplatser gäller normal taxa
  • alla parkeringsplatser gäller tidsbegränsning enligt skyltning oavsett om det är gratis p-avgift eller ej

Parkering i Ängelholms kommunlänk till annan webbplats

Coronaviruset och covid-19

Bilden visar markerade parkeringszoner i Ängelholms centrum.

Parkeringszoner i Ängelholms kommun 1 juni-31 augusti