Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Covid-team inom hemtjänsten i Ängelholms kommun

Kommunens nystartade covid-team aktiverades i samband med att två brukare inom hemtjänsten insjuknade i covid-19. Teamet som enbart arbetar med insjuknade personer är viktigt ur flera aspekter, det handlar om patientsäkerhet, smittspridning, kvalitet och minskad oro.

– Att vi har ett team som enbart arbetar mot smittade personer tror jag kan trygga såväl berörda personer och deras anhöriga som våra medarbetare i dessa tider, säger Lena Fazel Rydberg, enhetschef inom hemtjänsten i Ängelholms kommun.

30 medarbetare anmälde sitt intresse och har fått fördjupade kunskaper genom utbildning och information. Teamets storlek varierar då det anpassas efter antalet smittade. För att minska smittspridning utgår teamet från egen lokal.

– Medarbetarna har en fantastisk inställning och uppvisar både kompetens och trygghet. Vi har arbetat fram en plan för hur vi ska klara detta över tid, vårt arbetssätt måste både vara uthålligt och kvalitetssäkert, säger Lena Fazel Rydberg.

Inga fler personer med hemtjänst har insjuknat sedan teamet aktiverades.

Coronaviruset och covid-19