Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Avgiftsfri parkering införs på Ängelholms kommuns parkeringsplatser

Från och med idag den 25 mars är det avgiftsfritt att parkera på alla kommunens parkeringsplatser. Beslutet är fattat på krisledningsnämndens begäran för att underlätta för våra företag som påverkas svårt av coronaviruset och covid-19.

Beslutet om avgiftsfri parkering på alla kommunens parkeringsplatser kommer till en början att gälla till med 2020-05-31. Parkeringsautomater och vägmärken som anger avgiftsbelagd parkering kommer att täckas över, förutom korttidsparkeringar. Vid parkeringsplatser där vägmärken inte är övertäckta, gäller den tidsgräns som vägmärken anger.

– När förutsättningarna i vår omvärld snabbt förändras är det viktigt att vi kan fatta beslut med kort varsel för att kunna stödja våra företagare och kommuninvånare som påverkas av covid-19, säger Robin Holmberg (M), krisledningsnämndens ordförande.

På parkeringsplatser och gator där vägmärkena är övertäckta gäller istället den generella bestämmelsen i trafikförordningen om att parkering får ske i högst 24 timmar i följd på helgfria vardagar. På helger och helgdagar gäller helt fri parkering.

Återbetalning på din 30-dagarsbiljett för resterande tid från och med den 25 mars

Parkering i Ängelholms kommunlänk till annan webbplats

Coronaviruset och covid-19

Vit text mot orange bakgrund Coronaviruset och covid-19