Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Mer pandemistöd till föreningar och näringsliv och fler semesterdagar till personal inom vård- och omsorg

Förlängt covidstöd till näringsliv och föreningsliv och extra semesterdagar till kommunens personal inom vård- och omsorg. Det har kommunstyrelsens beslutat med anledning av det fortsatt allvarliga läget med coronapandemin. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige i slutet av januari.

Under den pågående pandemin de senaste två åren har Ängelholms kommun fattat många olika beslut för att mildra de negativa ekonomiska effekterna för näringsliv och föreningsliv. Men eftersom pandemin inte är över vill kommunstyrelsen nu göra mer som kan lindra den pågående krisen.

– När vi i höstas trodde och hoppades att pandemin äntligen skulle ta slut, så inleddes istället det vi nu upplever, en ny våg med den mycket smittsamma varianten omikron. Därför vill vi på det här sättet försöka lindra de värsta effekterna som drabbat så många, inte minst våra viktiga företag och föreningar. Så motiverar kommunstyrelsens ordförande, Robin Holmberg, M, besluten.

Extra stöd till föreningslivet

Stödet till föreningslivet förstärks med ytterligare en miljon kronor. 750 000 kronor ska delas ut som extra föreningsstöd och övriga 250 000 avsätts för att kompensera minskade intäkter för kultur- och hembygdsföreningar. Ytterligare om hur fördelning och ansökningar ska gå till beslutas av Nämnden för kultur, idrott och fritid.

– Vi är verkligen måna om att vårt fantastiska föreningsliv ska leva och verka och hoppas att det här förstärkta stödet kan ge kraft och möjlighet att kunna fortsätta med sitt viktiga arbete, säger Charlotte Engblom (L), ordförande för Nämnden för kultur, fritid och idrott.

Extra semesterdagar till personal inom vård- och omsorg

För att kompensera den kraftigt ökade arbetsbelastningen som pandemin har inneburit för personal inom vård- och omsorg inom Ängelholms kommun ska de få två extra betalda semesterdagar. Nämnden för omsorg och stöd får 1 700 000 kronor extra i budgeten för att kunna finansiera detta.

– Jag är tacksam för det fantastiska engagemang och den uthållighet som våra medarbetare visat under den här svåra tiden. Ett par ytterligare betalda semesterdagar för personal inom vård- och omsorg i huvuduppdrag Hälsa är ett sätt för oss att visa uppskattning, säger Ingela Sylwander M, ordförande för Nämnden för omsorg och stöd.

Förlängt stöd till näringsliv och föreningsliv

Under 2021 beslutade den politiska ledningen om en rad insatser för att stödja det lokala näringslivet och besöksnäringen. Kommunstyrelsen har nu bestämt att de lättnader som genomfördes under 2021 ska förlängas och gäller även under hela 2022.

Dessa gäller även för i år, 2022:

 • Kortare betalningstid av leverantörsfakturor (kräver ansökan).
 • Avgiften för upplåtelse av allmän plats slopas för uteserveringar och torghandel.
 • Bygglovsavgift slopas för ansökan om uteservering.
 • Avgifter för sommarrestauranger på Stortorget minskas med 20% .
 • Avgifter för restauranger med nyttjanderätt av kommunal mark (restaurangverksamhet) minskas med 20% .
 • Avgift slopas för butiker som vill flytta ut varor/kassa utanför butiken.
 • Möjlighet att ansöka om uppskov till och med 31 augusti för fakturor utfärdade av Ängelholms kommun, inklusive avgifter för vatten och avfallshantering.
 • Möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall, tex tömning av fettavskiljare
 • Den fasta årliga avgiften för alkoholtillsyn för verksamheter med servering slopas.
 • Den fasta avgiften för granskning av köldmediekontroll slopas för verksamheter med servering.
 • Ingen fast årlig avgift eller timavgift för planerad tillsyn av hygienisk verksamhet.

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om nytt krisstöd vid sitt möte den 31 januari.

Bild över centrala Ängelholm i kort skärpedjup.