Denna nyhet är gammal och har hämtats från vårt arkiv.

Gymnasieelever hoppar in som vikarier under pandemin

Kommunens för- och grundskolor är just nu underbemannade till följd av pandemin. Ett sätt att underlätta den pressade situationen är att anställa elever på barn- och fritidsprogrammet som vikarier. Insatsen ger både extra personal till en mycket ansträngd verksamhet samtidigt som det ger en viktig arbetslivserfarenhet för eleverna.

Den höga smittspridningen av covid-19 har skapat en mycket ansträngd situation på kommunens förskolor och skolor och en hög andel av personalen är hemma på grund av att de är sjuka, tar hand om sjuka barn eller är i karantän.

Hålla skolorna öppna

Som en av flera insatser för att kunna fortsätta hålla verksamheterna igång föddes idén att erbjuda gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet möjligheten att arbeta som vikarier på kommunens för- och grundskolor.

Det är i första hand elever i årskurs två som läser med inriktning på pedagogiskt arbete som är tillfrågade. Totalt nappade tolv elever på erbjudandet och redan idag har de första två börjat sina vikariat. På måndag är ytterligare sex elever redo att börja. I första hand handlar det om att vara en extra hjälpande hand och att stötta upp ordinarie personal.

Ellen Håkansson och Nea Hassel läser andra året på barn- och fritidsprogrammet. Det var i tisdags de blev tillfrågade om att vikariera under ett par veckor och i dag gör de sin första dag på grundsärskolans fritids för elever i åk 1-6 som finns på Ängelholms Montessoriskola.

– Det känns bra, men samtidigt lite nervöst. Men det är viktigt att vi kan hjälpa till nu när det behövs som allra mest, säger Ellen Håkansson.

– Visst är det lite pirrigt, men det ska också bli jättekul. Det blir en värdefull erfarenhet för oss, säger Nea Hassel.

I första hand varar vikariaten i två veckor, om behovet fortfarande finns kvar då blir det ytterligare en vecka, fram till sportlovet. Det eleverna missar i skolan under tiden de vikarierar får de hjälp med att ta igen senare.

Marie Nylander är programansvarig på barn och fritidsprogrammet i Ängelholm och hon har hjälpt till att samordna arbetet. Hon tycker att elevernas engagemang värmer i lärarhjärtat.

– Det är klart jag känner stolthet över eleverna när de visar på sina kunskaper och engagemang. Målet för oss är att förbereda dem inför yrkeslivet och att se att det finns en sådan mognad redan nu känns fantastiskt, säger Marie.

En win-win situation

Idén att låta gymnasieelever vikariera på skolorna kommer från början från Kungsbacka kommun. Paulina Narkaj Adolfsson som arbetar som förskoleutvecklare/lektor i Ängelholms kommun, tog tidigt kontakt med Kungsbacka för att se hur de gått tillväga.

– I en så svår situation som vi befinner oss i måste vi lära oss av varandra och jag är väldigt imponerad av hur vi på kort sikt har löst detta, säger Paulina Narkaj Adolfsson.

Och att eleverna får en extra arbetslivserfarenhet samtidigt som skolorna får in extra vikarierar är en bra lösning, menar hon.

– Insatsen ger både extra personal till en mycket ansträngd verksamhet men det blir också en viktig arbetslivserfarenhet för eleverna, säger Paulina Narkaj Adolfsson.

Lars-Ola Olsson som är huvuduppdragschef för Lärande och familj känner sig tacksam över alla insatser som görs för att lösa den ansträngda situationen.

– I dagsläget vill jag hävda att vi verkligen lever enligt vår vision och gör det omöjliga möjligt. Trots väldigt stor personalfrånvaro hittar chefer och medarbetare tillsammans möjligheter för att hålla öppet på våra förskolor och skolor. Jag är full av beundran och otroligt tacksam för allt arbete som dagligen görs för att ta oss igenom denna utmanande period.

Ellen Håkansson och Nea Hassel läser andra året på barn- och fritidsprogrammet. Det var i tisdags de blev tillfrågade om att vikariera under ett par veckor och i dag gör de sin första dag på grundsärskolans fritids för elever i åk 1-6 som finns på Ängelholms Montessoriskola.

Ellen Håkansson och Nea Hassel läser andra året på barn- och fritidsprogrammet. Det var i tisdags de blev tillfrågade om att vikariera under ett par veckor och i dag gör de sin första dag på grundsärskolans fritids för elever i åk 1-6 som finns på Ängelholms Montessoriskola.