​Ett viktigt steg mot ett nytt kallbadhus i Ängelholm

Ett kallbadhus vid Klitterhus längst ut på bryggan. Det kan bli verklighet efter en överenskommelse mellan Ängelholms kommun och Kallbadhusföreningen Havsbadet Ängelholm.

Nästa onsdag ska kommunstyrelsen fatta beslut om den avsiktsförklaring som kan ses som ett startskott för processen.

Ängelholm är en klassisk badort men saknar ett kallbadhus. Det konstaterade Kallbadhusföreningen Havsbadet Ängelholm som tog kontakt med kommunen med sin förfrågan. Nu har en gemensam avsiktsförklaring för ett kallbadhus tagits fram och den behandlades under onsdagen av kommunstyrelsens arbetsutskott. Redan nästa vecka ska kommunstyrelsen besluta om överenskommelsen.

– Vi är övertygade om att ett kallbadhus kan bidra till ökad livskvalitet och göra Ängelholm mer attraktivt både för boende och besökare. Det är mycket positivt att kommunen och lokala föreningar kan kroka arm och samarbeta i frågor som utvecklar vår kommun, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser många vinster med ett kallbadhus, inte minst när det gäller välmående och folkhälsa. Dessutom tror vi att det kan bli en ny social mötesplats i Ängelholm som kan bidra till att återuppliva den bad- och kurortstradition som funnits i staden under lång tid, säger Marika Thulin som sitter i styrelsen för Kallbadhusföreningen Havsbadet Ängelholm.

Såväl uppförande som drift av ett kallbadhus ska enligt avsiktsförklaringen finansieras med privata medel. Kommunen kommer att bekosta de utredningar som är nödvändiga för att ett kallbadhus ska kunna realiseras.

Det som behöver utredas är:

  • Vilka tillstånd som behövs. Ängelholms kommun kommer att hjälpa föreningen att kartlägga de olika tillståndsprocesserna.
  • Vad ett kallbadhus kommer att kosta.
  • Om det behövs en ny detaljplan på området.
  • Länsstyrelsen inställning till ett kallbadhus.

En annan viktig aspekt i avsiktsförklaringen är att kallbadhuset inte ska påverka allmänhetens badmöjligheter vid den befintliga bryggan.

*En avsiktsförklaring är en preliminär överenskommelse.

Visionsbild av kallbadhuset vid Klitterhus.

Så här kan ett kallbadhus komma att se ut vid Klitterhus. Bild: Monsén Arkitekter