Följ arbetet med Ängelholmspaketet på engelholm.se

Nu lanserar Ängelholms kommun en ny sida på webben för dig som vill följa arbetet med Ängelholmspaketet.

Ängelholmspaketet bygger på en överenskommelse med flera partier i kommunfullmäktige och handlar om hur man vill skapa en hållbar trafiklösning i centrala Ängelholm.

På webbsidan kan du läsa om de olika delprojekten som ingår i Ängelholmspaketet. Du får också rapporter från den politiska styrgruppen som möts regelbundet för att diskutera och komma överens i viktiga frågor som rör Ängelholmspaketet.

Ängelholmspaketets webbsida

Är du särskilt intresserad kan du också anmäla dig till ett nyhetsbrev om du vill få information om arbetet via mejl.

Anmäl dig till nyhetsbrev om Ängelholmspaketetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här berättar styrgruppens ordförande Robin Holmberg (M) om det senaste mötet den 4 mars.

En laptop med webbsidan Ängelholmspaketet på skärmen