Uttalande från kommunstyrelsens ordförande med anledning av coronaviruset

Det råder en mycket allvarlig situation med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 som nu sprider sig i samhället. Som kommunstyrelsens ordförande följer jag utvecklingen noga och har tät kontakt med kommunens ledande tjänstepersoner.

Kommunen har gått in i stabsläge och vi gör nu allt för att den kommunala verksamheten ska bibehållas och fortgå så normalt som det är möjligt. Våra verksamheter planerar för att klara en eventuell smittspridning och säkerställa att invånarna skyddas.

Vi måste hjälpas åt!

Ängelholms kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta till andra. Smittspridningen kan också begränsas genom enkla åtgärder som god handhygien.

Våra äldre är en av de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Därför har vi bland annat infört besöksförbud till våra äldreboenden, korttidsboenden, gruppbostäder, träffpunkter, restauranger på boendena samt anhörigstödets gruppverksamhet. Personal inom vård och omsorg får inte gå till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Men vi behöver alla nu vara extra rädda om våra äldre familjemedlemmar och vänner.

Att minska smittspridningen är ett mycket viktigt samhällsansvar för oss alla. Nu är det viktigare än någonsin att vi visar omtanke om varandra.

Vänliga hälsningar

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande
Ängelholms kommun

Länkar

All aktuell information om vad vi i Ängelholms kommun gör hittar du på vår webbplats engelholm.se

Ängelholms kommuns webbsida om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Du kan också läsa mer om arbetet för att minska smittspridningen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande

Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande