Avstängningen korsningen Klippanvägen - Kristian II:s väg förlängs med tre veckor

Avstängningen av korsningen Klippanvägen - Kristian II:s väg förlängs till och med den 28 april. Anledningen är att ombyggnadsarbetet ligger före i tidplanen och att kommande arbete med rondellen i korsningen därför redan har kunnat påbörjas. Det innebär att ytterligare en avstängning av korsningen som var planerad längre fram inte behöver göras.

– Förutom att trafikanterna slipper ytterligare en avstängning av korsningen behöver vi inte heller bygga en provisorisk rondell som var planerat. Det ger positiva effekter för arbetsmiljön för de som jobbar med ombyggnaden, projektets ekonomi och trafiksäkerheten i stort, säger Johan Reinholdz, projektledare, Ängelholms kommun.

När avstängningen hävs av Kristian II:s väg i korsningen av Klippanvägen den 29 april öppnas även Klippanvägens ena körbana för dubbelriktad trafik mellan Lagegatan och Kristian II:s väg. Klippanvägen mellan Östergatan och Kristian II:s väg kommer att vara fortsatt avstängd till slutet av maj 2020.

Ombyggnaden av hela Klippanvägen uppskattas pågå till sommaren/hösten 2021.

Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

De röda markeringarna på kartan visar avstängningar på Klippanvägen som gäller till och med den 28 april.

De röda markeringarna på kartan visar avstängningar på Klippanvägen som gäller till och med den 28 april.