Pernilla Fahlstedt blir ny chef för huvuduppdrag Samhälle

Det blir Pernilla Fahlstedt som blir ny chef för huvuduppdrag Samhälle i Ängelholms kommun. Det beslutet fattade kommunstyrelsen på onsdagens sammanträde den 6 maj.

Pernilla började arbeta som miljö- och byggchef på Ängelholms kommun 2016 då hon rekryterades från Helsingborgs stad. Sedan i augusti i fjol har hon varit tillförordnad huvuduppdragschef för Samhälle och nu blir det uppdraget permanent.

– Pernilla har visat att hon är rätt person för uppdraget och att hon har de egenskaper som krävs i rollen som huvuduppdragschef. Som tillförordnad chef har hon gjort ett bra arbete och jag är mycket nöjd över att kunna hälsa henne välkommen tjänsten permanent, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rekryteringen är utförd tillsammans med rekryteringsföretaget Tarasso som ansvarat för att fram kandidater, genomföra djupintervjuer, test och referenstagning med de tre kandidater som valdes ut till den slutliga intervjuomgången. Kommunstyrelsens presidium, kommundirektör Lilian Eriksson och HR-chef Lena Östblom, har ansvarat för rekryteringen. I processen har även presidierna för samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och tillståndsnämnden och nämnden för kultur, idrott och fritid medverkat tillsammans med representanter från Samhälles ledningsgrupp. Även fackliga företrädare från centrala samverkansgruppen har varit delaktiga i rekryteringsprocessen.

– Under mina år i kommunen har jag kommit att älska Ängelholm. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta utveckla kommunen både för ängelholmarna och medarbetarna, säger Pernilla Fahlstedt, Chef huvuduppdrag Samhälle

Inom huvuduppdrag Samhälle samlas verksamheterna för Miljö och bygg, Kultur och stad, Arkitektur och teknik, Måltidservice, Lokalvårdsservice och Intraprenad. Det blir nu Pernilla Fahlstedt som får det yttersta ansvaret för att leda och utveckla huvuduppdraget utifrån kommunens arbetssätt.

Pernilla Fahlstedt