"Växthustomten ska bli en attraktiv plats"

Växthustomten och Klippansvägens förlänging var några av de saker som togs upp på styrgruppsmötet för Ängelholmspaketet. Se filmen från växthustomten där kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg berättar om det nya promenadstråket.

Igår träffades den politiska styrgruppen för trafikfrågor för att diskutera arbetet på Växthustomten som nu har börjat ta fart. Gångstigen längs ån mellan Pyttebron och båtklubben är färdigställd. På plats finns också en grillplats och ett par utsiktsplatser där ängelholmarna kan grilla och njuta av utsikten.

– På sikt är tanken att vi ska utveckla hela växthustomten till en attraktiv plats, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Styrgruppen för Ängelholmspaketet pratade också om planerna för Klippanvägens förlängning. Nu pågår arbetet med detaljplanen och efter sommaren bjuds medborgarna in till samråd. Detta kommer vi berätta mer om nästa vecka i form av ett längre reportage.

Se filmen med kommunstyrelsens ordförande om det senaste i Ängelholmspaketet

Vy över växthustomten från Pyttebron