Inställd kommunal avlastning för att minska risken för smittspridning

Ängelholms kommun kommer att ställa in all verksamhet inom kontinuerlig avlastning från och med 13 maj på grund av risk för smittspridning.

Det innebär att kommunen inte kommer påbörja några nya avlastnings perioder efter den 13 maj. Personer som har avlastning kommer att bli uppringda av en av våra biståndshandläggare för att vidare utreda hur vi kan stötta på annat sätt.

- Detta är en åtgärd vi tyvärr blir tvungna att genomföra för att minimera riskerna för att smitta kan spridas. Våra biståndshandläggare kommer att göra allt de kan för att lösa detta för våra brukare som vi vet har ett behov av avlastning i sina hem, säger Helena Gottfriedson som är verksamhetschef Bo bra hemma inom huvuduppdrag Hälsa.

I nuläget kan vi inte svara på när vi planerar nya avlastnings perioder men kommer att hålla en nära kontakt med brukarna som berörs.