Till vårdnadshavare med barn på förskola och skola

Det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Det betyder att även barn med lättare förkylningssymtom ska stanna hemma. Har du som vårdnadshavare blivit permitterad behöver du ändra ditt barns schema.

Vi vill återigen påminna er alla om vikten av att uppmärksamma Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd för att minska risken för smittspridning på förskola och skola.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationerlänk till annan webbplats

För dig som blivit permitterad

Vi vill även uppmärksamma alla vårdnadshavare som har blivit permitterade att ändra sina barns scheman till faktiskt behov utifrån arbetstid.

Ändra barnschema för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Frågor och svar om permittering

Hur påverkas rätten till förskola och fritids om jag blir permitterad?

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid på grund av permittering har fortsatt rätt till plats i förskola och fritidshem. Omfattningen regleras utifrån behov, se nedan.

Är det bara min arbetstid som styr barnets vistelsetid?

Nej, det är vårdnadshavarnas arbetstid och restid som styr barnets vistelsetid.

Vad behöver jag göra om jag blivit permitterad på deltid?

Vårdnadshavare som blivit permitterade på deltid ska lämna in ett nytt schema med det nya omsorgsbehovet (se länk ovan "Ändra barnschema för förskola och fritidshem").

Vad gäller om jag blivit permitterad på heltid?

Barn till vårdnadshavare som blivit permitterad på heltid erbjuds förskola 15 timmar i veckan.
Barn till vårdnadshavare som blivit permitterad på heltid har rätt till fritidshem 10 timmar i veckan.
Vårdnadshavare som blivit permitterade på heltid ska lämna in ett nytt schema med det nya omsorgsbehovet (se länk ovan "Ändra barnschema för förskola och fritidshem").

Vem beslutar om vistelsetiden om jag blivit heltidspermitterad?

Vistelsetiden för heltidspermitterade beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavaren.