Ängelholm inleder projekt för att minska matsvinnet

Hur mycket mat kastas varje dag i Ängelholms skolor och förskolor och vad kan vi göra åt det? Ängelholms kommun ska genom projektet KliMATval hitta lösningar på matsvinnet. I stort handlar det om att möta globala utmaningar på lokal nivå.

Under sju månader ska Ängeholms kommun genom projektet KliMATval som ett av tio utvalda team få kunskap och stöd från både klimat- och miljöforskare från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet och av utbildare i tjänstedesign och innovation från SKR:s Innovationsguiden.

– Målet är att komma fram till hur vi kan arbeta gemensamt för ett minskat matsvinn. I förlängningen hoppas vi att det kan bli insatser som vi kan använda i andra delar av vår verksamhet, säger Emely Lindholm, måltidschef i Ängelholms kommun.

För Emely Lindholm, var det självklart att lämna in en ansökan till projektet. Tillsammans med några kolleger från miljöenheten började de fundera över vilken utmaning Ängelholm skulle kunna ta sig an. Även NSR och kommunens enhet för ekologisk hållbarhet blev inbjudna att engagera sig i projektet.

– Vi kom ganska snabbt fram till att matsvinn är en fråga som är aktuell för hela vårt samhälle och i de flesta av kommunens verksamheter kan man på något sätt arbeta med frågan, säger Emely Lindholm.

Vad händer i projektet?

Projektteamet, som består av en kock och en pedagog från Magnarps skola och Ljunggårdens förskola undersöker just nu elevernas behov, drivkrafter och upplevelser. Genom att observera, fråga och interagera med eleverna, från förskola upp till årskurs 9, får gruppen en bra bild av hur matsvinnet påverkar deras liv. Efter sommaren ska alla nya lärdomar samlas ihop. Idéerna ska sedan testas innan de slutligen kan förverkligas.

Sofia Glantz är agil coach och projektledare för KliMATval i Ängelholms kommun. Hon menar att KliMATval kan ge nya tankesätt gällande en svår fråga.

– Projektet ger oss möjlighet att komplettera vår verktygslåda med ytterligare en arbetsmodell som passar bra in i vårt agila arbetssätt, säger hon.

Övriga deltagande kommuner och regioner i projektet har tagit sig an andra utmaningar såsom att förbättra samarbetet med lokala producenter eller att utveckla sitt koncept och utbud i en sjukhuscafeteria.

– Att ta del av deras erfarenheter och upptäckter under projektets gång kommer också vara en stor del av lärandet, säger Sofia Glantz

Information om Klimatvallänk till annan webbplats

Fördjupad information om arbetsmodellen. länk till annan webbplats

Skolmat