Så kommer studenten att gå till i Ängelholm

Nu är det klart hur studenten ska gå till den 5 juni. Klasserna hålls skilda från varandra under hela dagen och max två anhöriga per elev tillåts finnas på plats för att ta emot vid utspringet. Värdar på plats ska se till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs om social distansering. Den som vill följa firandet på distans kan göra det genom webbsändning av festligheterna.

– Studenten är en viktig milstolpe i livet och med detta upplägg som vi har tagit fram tillsammans med studentkommittén hoppas jag att den 5 juni ska bli en minnesvärd dag för våra studenter trots omständigheterna med covid-19, säger Markus Eek, gymnasiechef i Ängelholms kommun.

Avgångseleverna som liksom övriga gymnasieelever annars har haft sin utbildning på distans kommer för dagen att samlas i olika klassrum utspridda i skolans lokaler. Ett schema har tagits fram för att hålla klasserna åtskilda så att de kommer till skolan vid olika tidpunkter. När en klass kommer till skolan väntar värdar på plats för att visa vägen till varje klassrum.

Utspringet har planerats så att klasserna fortsätter hållas skilda från varandra. Det blir fyra olika utspringområden där klasserna springer ut på olika tider. Varje elev får bjuda in max två anhöriga per elev som kan ta emot vid utspringet. Området kommer vara avspärrat där de inbjudna släpps in mot att de visar upp sin entrébiljett. Övrig publik kommer inte tillåtas vid skolan. Entrébiljetterna kommer att delas ut till varje elev.

– Vi planerar även att hyra in väktare som tillsammans med värdarna ska se till att elever och anhöriga håller social distans. Men det tror jag inte kommer att bli något problem eftersom vi tillsammans med studentkommittén har varit tydliga med hur viktigt det är att vi alla måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna genomföra studenten och förhindra smitta, säger Markus Eek.

I anslutning till varje utspringområde finns parkeringsplatser som är reserverade för ett fordon per student för hemfärd.

– Efter utspringet är det viktigt att studenter och anhöriga lämnar området för att ge plats åt andra klasser som står på tur att springa ut, säger Markus Eek.

Flera av aktiviteterna under dagen som tal, stipendieutdelning och musikinslag kommer att ske som vanligt. Aktiviteterna kommer att webbsändas så att anhöriga kan ta del av festligheterna på distans.

Tre studenter som springer ut.