Utredning kring ny bro över Rönne å färdig

Inom ramen för Ängelholmspaketets två delprojekt; att utveckla å-rummet samt cykeltrafiken har Ängelholms kommun utrett var en ny möjlig bro kan placeras. Den färdiga utredningen ger två alternativ på broar. Den ena med rekreationssyfte och den andra med koppling för pendlare.

Ängelholmspaketet består av flera olika satsningar som tillsammans ska skapa en långsiktig hållbar trafiklösning i centrala Ängelholm. Bland annat ingår projekten att utveckla och tillgängliggöra å-rummet på sträckan mellan Nybron och reningsverket samt förbättra cykelnätet enligt kommunens långsiktiga cykelplan.

Utredningen innehåller förslag på var bron kan placeras, hur den kan se ut och vad de olika alternativen beräknas kosta. Den norra bron kan koppla samman en gång- och cykelväg i höjd med Violgatan med Reningsverksvägen, genom Nybroskogen. Den bron har ett rekreationssyfte och är tänkt att skapa en genväg till havet. Den södra bron kan ha ett mer stadsnära läge med fokus på att skapa en koppling för pendlare mellan de norra delarna av staden och stationen och samtidigt stärka kopplingen mellan centrum och havet.

­­ — ­Nu kommer vi tillsammans med våra politiker att se över den här utredningen och se vad nästa steg blir. Den är ett bra underlag till de båda delprojekten att utveckla å-rummet och cykeltrafiken i stan, säger Henrik Bertheden, projektledare för Ängelholmspaketet

Planen är att en ny gång och cykelbro ska vara färdig under 2023.
Samlad information om Ängelholmspaketet