Nya e-tjänster för att söka bygglov ska ge snabbare besked

Det ska gå snabbare att få besked för den som söker bygglov. Genom de nya e-tjänsterna som nu är tillgängliga ska bygglovshanteringen bli mer effektiv och korta väntetiden för de sökande.

– Vi har fått kritik för att vi bland annat har långa handläggningstider. Det har vi tagit till oss och genom de nya e-tjänsterna vi nu inför vill vi skapa en bättre och mer effektiv bygglovshantering, säger Rune Liljenberg, miljö- och byggchef i Ängelholms kommun.

Fram till idag har den som sökt bygglov i Ängelholms kommun fått ansöka genom att skicka in en blankett. När ansökningsprocessen nu blir digital, där blanketten ersätts med e-tjänster, minskar risken för att den sökande behöver skicka in kompletteringar som fördröjer ärendet. Dessutom är det nu möjligt att när som helst logga in och se aktuell status på sitt ärende.

– I de fall den sökande ändå behöver göra kompletteringar till sin ansökan kan man göra det själv direkt i e-tjänsten vilket sparar tid både för den sökande och för oss, säger Rune Liljenberg.

Den som redan har skickat in en bygglovsansökan med den gamla blanketten och ännu inte har fått besked om bygglov, kan i och med den nya digitala lösningen göra egna kompletteringar i sitt ärende.

Målsättningen är att de nya e-tjänsterna ska göra hanteringen av bygglovsärendena mer effektiv som i sin tur ska ge kortare handläggningstider och snabbare besked till den som söker bygglov. Under en övergångsperiod får bygglovsenheten hantera både ärenden som skickats in med de nya e-tjänsterna och ärenden som skickats in med den gamla blanketten.

– Att bygga nytt eller göra förbättringsarbeten i sin bostad, för sitt företag eller i sitt sommarhus är förstås något som har stor betydelse för den som söker bygglov. Då ska man också ha möjlighet att följa sitt ärende på bästa sätt under processen, säger Tomas Fjellner, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Personer som inte själva klarar av att fylla i en digital ansökan och inte känner någon som kan hjälpa till kan alltid vända sig till kommunens kundtjänst för att få hjälp.

Inför lanseringen av den nya digitala lösningen har två företagare varit med och testat de nya e-tjänsterna.

– Detta är ett jättebra initiativ som gör att man själv får mer kontroll över sitt ärende genom att man själv kan gå in och göra kompletteringar eller se vilken handläggare man har. Och att det ska gå snabbare är förstås också positivt, säger Dag Thulin, chef för projektutveckling och marknad på fastighetsbolaget Backahill.

– Jag har sett fram emot att denna digitala lösning skulle komma och den var faktisk över mina förväntningar även om det finns småsaker som säkert kan bli bättre. Det ger en transparens och tydlighet där man får full koll på sitt ärende, säger Daniel Monsén, vd för Monsén Arkitekter.

Alla som söker bygglov har möjlighet att lämna synpunkter på e-tjänsterna till bygglovsenheten i samband med att en ansökan skickas in.

– Eftersom detta är en första version av vår nya digitala lösning är vi mycket måna om att få in synpunkter och återkoppling från fler så att vi kan utveckla e-tjänsterna så att de blir så bra som möjligt för våra sökande, säger Rune Liljenberg.

Bygga nytt, ändra eller rivalänk till annan webbplats

Våra nya e-tjänster

Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats

Mina byggärendenlänk till annan webbplats

Komplettera ditt pågående ärendelänk till annan webbplats

Anmäla kontrollansvariglänk till annan webbplats

Lämna svar vid hörande av grannar och fastighetsägarelänk till annan webbplats

Ta del av beslut som sökande och kontrollansvariglänk till annan webbplats

Ta del av beslut som granne och fastighetsägarelänk till annan webbplats

Meddelande till handläggarelänk till annan webbplats

Lämna in handlingar inför startbesked länk till annan webbplats

Lämna in handlingar inför slutbeskedlänk till annan webbplats

Person som mäter träkonstruktion med vattenpass.