Nya ställplatser för husbilar ordnas inför sommaren

Vackra miljöer och natursköna vägar. På sommaren vill många uppleva friheten det innebär att semestra med husbil. Nu ska det bli enklare för den som vill övernatta med husbil i Ängelholm och den 9 juni fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut om 25 nya ställplatser som ska ställas i ordning inför sommaren.

Sommaren är en tid då frågor kring parkering av husbilar och husvagnar blir allt mer förekommande och att husbilssemestra blir allt mer populärt för varje år. För att möta det stora behovet av parkeringsplatser för husbilar så har samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott föreslagit nämnden att besluta om att utöka antalet platser i kommunen.

– Tanken är att 25 nya ställplatser ska stå färdiga till sommaren. Till nästa år har vi fått i uppdrag att anlägga ytterligare fem platser vid Sven Jons Udde, säger Anders Lundin, stadsmiljöchef på Ängelholms kommun.

De 25 platserna kommer vara utspridda på ett antal platser i Ängelholm. En av platserna som pekas ut är den stora grusparkeringen vid Klitterhus. Där planerar man att ställa i ordning åtta platser.

– Det handlar om att sätta upp papperskorgar, vägmärken och informationsskyltar. Dessutom behöver en del växtlighet tas bort, säger Anders Lundin.

Ytterligare tre platser ska ordnas på en plats ett par hundra meter väster om korsningen Valhallsvägen/Via Marina.

– Just nu för vi diskussion med den intilligande hamnföreningen om att få till ett avtal där de för en avgift kan tillhandahålla husbilsgästerna med en del service, säger Anders Lundin.

På grusparkeringen vid Råbocka planeras åtta platser. Ytterligare fyra planeras på en parkeringsplats söder om Industrigatan 10 samt två stycken på parkering Pilen som ligger norr om Industrigatan i höjd med Friskis och Svettis. De platserna används i dag som parkering för personbilar.

– Här är ett ganska lågt tryck på platserna, framförallt under sommarmånaderna då antalet pendlare minskar, säger Anders Lundin.

Det här gäller för husbilsparkering

Det är inte alltid benämningarna för husbil och husvagn används. Ofta används de juridiska termerna som personbil klass 1 och personbil klass 2. Så vad gäller?

  • Personbil klass I omfattar bilar som är försedda med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen.
  • Personbil klass II omfattar personbil med ett karosseri som är inrett som bostadsutrymme. Husbil innefattas i denna beteckning (vissa äldre husbilar kan vara klassade som lastbil enligt tidigare regler).
  • Släpkärra är den beteckning som innefattar begreppet husvagn.

Parkera utanför uppställningsplats

Ett fordon får inte parkeras så att det står med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske.

Regeln gäller oavsett om det är en husbil som står utanför markeringen eller om det är ett husvagnsekipage.

Tre husbilar som står på rad.