Politiker vill ta med barnens åsikter till ny miljöplan

På Hjärnarps förskola har barnen under två års tid jobbat med temat ”en hållbar värld”. Politiker från Ängelholms kommun kom och besökte förskolan för att ta del av barnens tankar och åsikter till kommunens miljöplanarbete. Nästa vecka blir det ett besök på Äventyrets förskola i Vejbystrand.

Ängelholms kommun ska ta fram en ny miljöplan som ska peka ut riktningen för kommunens hållbarhetsarbete. Tidigare i år har politikerna haft möte med elever på gymnasieskolan för att ta del av ungdomarnas tankar om hållbarhet. Nu var det de yngres tur där Anne-Marie Lindén (MP), Mikael von Krassow (S) och Owe Johansohn (M) som representerade politikerna fick träffa förskolebarnen.

Barnen på Hjärnarps förskola visade bland annat upp sin pantmaskin som de gjort själva och en sex meter lång teckningsbanderoll som illustrerar barnens tankar och idéer om hållbarhet och vad de skulle göra om de fick bestämma.

– Det märks att hållbarhetsfrågorna engagerar barnen för de har så mycket att säga och berätta. Barnen är vår framtid så därför är det viktigt att vi får med oss deras tankar i den nya miljöplanen, säger Anne-Marie Lindén (MP), ordförande i beredning 2.

Nästa vecka blir det ett besök på förskolan Äventyret i Vejbystrand där barnen också har jobbat med hållbarhetstemat. Ett möte med ängelholmarna var också planerat för att hämta in tankar och synpunkter men blev inställt på grund av coronaviruset och covid-19.

I höst ska underlaget till miljöplanen sammanställas och presenteras för kommunfullmäktige.

Barnen berättar för politikerna (Anne-Marie Lindén på bild) om sina tankar om hållbarhet och vad de skulle göra om de fick bestämma. Exempel på tankar och idéer: ”Det är viktigt att allt ska gro, så det blir grönt.” ”Bin är viktiga, de är bra för blommorna.” ”Politiker jobbar och sånt, så ingen förstör naturen och så.” ”Jag har ritat ett hus för det är viktigt. Jag vill inte bo i jord”.

Barnen berättar för politikerna (Anne-Marie Lindén på bild) om sina tankar om hållbarhet och vad de skulle göra om de fick bestämma. Exempel på tankar och idéer: ”Det är viktigt att allt ska gro, så det blir grönt.” ”Bin är viktiga, de är bra för blommorna.” ”Politiker jobbar och sånt, så ingen förstör naturen och så.” ”Jag har ritat ett hus för det är viktigt. Jag vill inte bo i jord”.