På lördag öppnar Östergatan

På lördag öppnar den norrgående körbanan på Östergatan i Ängelholms centrum igen. Åkanten är åter stabil och beräknas hålla i hundra år till.

Den gamla kantförstärkningen med träspont hade gett upp, det fanns tydliga sättningar i trottoaren. Ängelholms kommun tog beslutet att göra ett stort arbete med att ersätta den gamla träsponten med ny stålspont, ett arbete som bland annat krävt att stålstag har slagits in 21 meter under gatan.

Mycket av arbetet har gjorts så att det ska vara lättare att göra förändringar i gatan i framtiden. Det gamla räcket och pelarna har bytts ut till nya och trottoaren har asfalterats och anpassats till det nya läget för sponten/kantbalken mot Rönne å.

Läs mer om pågående projekt i Ängelholms kommunlänk till annan webbplats

Östergatan sedd från Tegelbruksbron, bilden visar de nya stålspontarna som stöttar upp åkanten.

Östergatan sedd från Tegelbruksbron. Här syns de nya stålspontarna som stöttar åkanten.