Filippa Kurdve blir ny chef för huvuduppdrag Hälsa

Det blir Filippa Kurdve som blir ny chef för huvuduppdrag Hälsa. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagens sammanträde den 3 juni. Hon tar över rollen permanent den 1 juli.

Filippa har arbetat i Ängelholms kommun sedan 2006. Hon har bred erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg och har haft flera befattningar inom olika delar av organisationen. I Ängelholm har hon bland annat arbetat som chef inom äldreomsorgen, startat upp och varit chef för kommunala korttidsenheten på Ängelholms sjukhus och varit verksamhetschef för Uppdrag och stöd.

Sedan den 1 oktober förra året har hon varit tillförordnad chef för huvuduppdrag Hälsa och nu får hon alltså den tjänsten permanent.

– Filippa har under året som tillförordnad chef visat att hon har det driv och den utvecklingskraft vi förväntar oss av våra högsta chefer. Det känns bra att nu kunna välkomna Filippa Kurdve som permanent chef för Hälsa och jag ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av verksamheterna, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det känns roligt att få förtroendet för uppdraget som chef Hälsa. Jag upplever Ängelholm som en kommun i framkant som vågar sticka ut och som vill skapa mervärde för sina medborgare, säger Filippa Kurdve.

Samtidigt är hon ödmjuk inför uppdraget och pekar på flera utmaningar inom välfärden. Inte minst de som handlar om en åldrande befolkning och framtida kompetensförsörjning.

– För mig handlar uppdraget om att skapa förutsättningar för framtidens vård och omsorg samtidigt vi är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö.

Inom huvuduppdrag Hälsa samlas verksamheterna för Bo bra hemma, Särskilt boende, Uppdrag och stöd, kontor Hälsa och Funktionsstödet. Det blir nu Filippa Kurdve som får det yttersta ansvaret för att leda och utveckla huvuduppdraget utifrån kommunens arbetssätt.

Filippa Kurdve