Nya avstängningar på Klippanvägen från 8 juni

På grund av för höga hastigheter på Klippanvägen mellan Lagegatan och Kristian den II:s väg måste vi stänga av trafiken helt för att skydda personalen som jobbar på platsen. Avstängningen gäller från och med måndag den 8 juni till och med den 3 juli.

Idag är Klippanvägens ena körbana öppen för dubbelriktad trafik mellan Lagegatan och Kristian II:s väg. Men på grund av för höga hastigheter behöver trafiken stängas av helt på den aktuella sträckan för att skydda personalen som arbetar med den nya mittrefugen och rörläggning på platsen.

 – Det är tråkigt att vi måste göra den här avstängningen, men jag tror att de flesta har förståelse för att vi måste prioritera en säker arbetsplats för vår personal på platsen, säger Johan Reinholdz, projektledare i Ängelholms kommun.

Den nya cirkulationsplatsen i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg kommer vara fortsatt öppen för korsande trafik.

Östergatan-Kristian II:s väg öppnar 15 juni

Sträckan mellan Östergatan och Kristian II:s väg planeras öppna för trafik på måndag den 15 juni.

Kort sträcka på Kungsgårdsleden stängs av från 29 juni

Från och med den 29 juni till och med den 3 juli kommer en kort sträcka på Kungsgårdsleden söder om Klippanvägen stängas helt för biltrafik på grund av att nya avloppsrör och rör för elkablar ska grävas ner. Omledning skyltas via Verkstadsgatan och Lagegatan.

Avstängning mellan Kungsgårdsleden och Kristian II:s väg från 29 juli

Den 29 juli kommer Klippanvägen att stängas av helt mellan Kungsgårdsleden och Kristian II:s väg. Avstängningen gäller även Emblagatan och korsningen Klippanvägen-Lagegatan där en ny cirkulationsplats ska byggas. Avstängningen beräknas gälla i cirka två månader.

Klippanvägens ombyggnadlänk till annan webbplats

Karta över avstängningar som gäller från 8 juni till och med 14 juni.

Avstängningar som gäller från 8 juni till och med 14 juni.

Karta över avstängningar som gäller från 15 juni till och med 28 juni.

Avstängningar som gäller från 15 juni till och med 28 juni.

Karta över avstängningar som gäller från 29 juni till och med 3 juli.

Avstängningar som gäller från 29 juni till och med 3 juli.

Karta över avstängningar som gäller från 29 juli och cirka två månader.

Avstängningar som gäller från 29 juli och cirka två månader.