Kommun och polis krokar arm för trygghet

Polisen och Ängelholms kommun lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i Ängelholm. I årets medborgarlöften lyfts trafiksäkerhet, polisens synlighet, grannsamverkan och tillsynskontroller av alkohol- och tobaksförsäljning.

Varje år tar polisen och kommunen fram löften till medborgarna, så kallade medborgarlöften. Löftena pekar ut konkreta områden som kommunen och polisen ska arbeta med under kommande år. Utifrån dialoger med medborgare och medarbetare, analys av brottsstatistik samt genomförda trygghetsmätningar formas medborgarlöftena.

Ängelholm är en kommun med låg brottslighet men trygghetsmätningen visar att det finns en ökad upplevd otrygghet och en ökad oro för att utsättas för brott bland kommuninvånarna.

– En trygg och säker kommun är målet för både kommunen och polisen. I det arbetet finns ingen snabb lösning. Det krävs ett långsiktigt och fokuserat arbete från oss båda, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Det finns en lång tradition av samarbete mellan polisen och Ängelholms kommun. God samverkan är ett måste för att skapa en trygg kommun, tillsammans är vi starka, säger Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef.

Det här ska Ängelholm och polisen tillsammans göra under året

Synlighet

Medborgarna ska få en synlig polis. Detta genom polisiär närvaro i problemområden samt genom att polisen ska kommunicera ut genomförda aktiviteter till allmänheten för att synliggöra åtgärder och resultat.

Trafik

Genomföra trafikkontroller utifrån aktuell problembild samt framförda trafikklagomål. Polisen ska samverka med kommunen kring situationella åtgärder för att om möjligt förebygga och minska risken för att människor skadas i trafiken.

Polisen ska återkoppla genomförda åtgärder till allmänheten.

Trygghet

Polisen ska genom kommunpolisen och i samverkan med kommunen verka för att öka antalet aktiva hushåll/områden i Grannsamverkan i syfte att minska bostadsrelaterad brottslighet och minska oron för att utsättas för inbrott.

Trygghet/Brott mot äldre

Polis och kommun ska genomföra minst en gemensam riktad aktivitet i syfte att minska risken för att äldre utsätts för brott samt för att öka den upplevda tryggheten.

Samverkan

Polisen ska delta i kommunens EST-projekt, (effektiv samrodning för trygghet).

Polis och kommun ska genomföra gemensamma tillsynskontroller avseende försäljning av tobak och alkohol.

Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) och lokalpolisområdeschef Karim Ottosson skriver på årets medborgarlöften.

Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) och lokalpolisområdeschef Karim Ottosson skriver på årets medborgarlöften.