Ny bro över Rönne å

Politikerna i styrgruppen för Ängelholmspaketet pekar ut en bro mellan Haradal och Nybroskogen som bästa alternativet av fyra broförslag. Bron som är en cykel- och gångbro.

Bron som föreslås kommer att skapa en ny slinga runt å-rummet när Haradalsområdet kopplas ihop med Ängelholms havsbadsområde. Syftet är att underlätta för motionärer, gångare, cyklister och andra som vill röra sig och motionera i området och på så sätt utveckla å-rummet runt Rönne å.

– Vi vill ju utveckla å-rummet runt Rönne å och vi vill göra det lättare att ta sig från staden till havet. Med en bro från Haradalsområdet och över till Nybroskogen förverkligas dessa två viktiga delar i Ängelholmspaketet, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.

Utredningen som gjorts pekar också ut detta alternativ som ett bra alternativ sett till markhöjder och brokonstruktion.

Vad händer nu?

Den politiska styrgruppen för Ängelholmspaketet föreslår det norra alternativet och bro B. Slutgiltigt beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Utredning kring ny bro över Rönne å som visar konstruktion, utseende och miljöbilder med meralänk till annan webbplats

Samlad information om Ängelholmspaketetlänk till annan webbplats

En flygbild över norra delarna av Rönne å visar var bron föreslås byggas

Flygbild över Rönne å visar var bro B föreslås byggas