Sänkt hyra för uteserveringar

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att sänka hyrorna för Ängelholms uteserveringar i sommar. Beslutet är retroaktivt och gäller för perioden 1 april till och med 31 oktober.

Beslutet om att sänka hyrorna för samtliga uteserveringar i Ängelholm fattades efter att kommunen fått in önskemål från ett företag med uteservering på Stortorget.

Det innebär att hyran sänks med 20 procent av sommartaxan under perioden 1 april till och med den 31 oktober. De som redan har betalat in avgiften kan kontakta kommunens kundtjänst för att få pengar tillbaka.

Kontakta kundtjänstlänk till annan webbplats

Coronavirussjukdomen och covid-19

Tallrik med mat.