Kommundirektören i Ängelholm slutar vid nyår

Efter åtta år slutar Ängelholms kommundirektör Lilian Eriksson vid årsskiftet. Men efter nyår fortsätter hon i kommunens tjänst med ett annat uppdrag.

– Vi i den politiska ledningen vill ha en ny kommundirektör på plats till den andra halvan av vår mandatperiod. Genom att komma överens redan nu, kan vi planera framåt och inleda vår rekrytering av en ny kommundirektör, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande.

Lilian Eriksson tillträdde som kommundirektör i Ängelholm 2013. Sista december 2020 avslutar hon sitt uppdrag som kommunens högsta tjänsteperson.

– Jag har jobbat i snart åtta år som kommundirektör i Ängelholms kommun och nästa år fyller jag 65. Så det känns naturligt att redan nu planera för hur jag ska avsluta min yrkeskarriär på ett ordnat sätt. Min ambition är att jobba kvar i organisationen även under 2021, säger Lilian Eriksson.

I Ängelholms kommun har högre chefer en tillsvidareanställning som medarbetare som grund kompletterat med tidsbegränsade uppdrag som chef.

– Lilian Eriksson kommer att finnas kvar i vår organisation även nästa år, men i en ny roll. Det kommer vi att berätta mer om efter sommaren, säger Robin Holmberg.

Lilian Eriksson