Förskola blir granne med skog och hav

En ny förskola planeras i Havsbaden och den får Kronoskogen och havet som närmsta granne.

Ängelholms befolkning växer och det finns behov för en förskola i Havsbaden. Ett markanvisningsavtal kommer att tecknas med Fastighets AB 3Hus för att bolaget ska exploatera, äga och förvalta en förskola på fastigheten Globen 1. Tomten ligger precis utmed Havsbadsvägen inom bostadsområdet Parallelltrapetsen, den ägs idag av kommunen och är avsedd för förskola.

Dibber Sverige AB kommer att driva förskolan. Avsikten är att bygga fyra avdelningar i ett första skede som ska kunna öppna i januari 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna avtalet som ger bolagen möjlighet att gå vidare med sina planer.

– Ängelholm växer och prognoserna visar att vi inom några år behöver en ny förskola i Havsbaden. Nu ser vi till att bygga en ny och modern förskola nära skog och hav där Ängelholms barn får det bästa läget, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.

– Med denna affär håller strategin att bli en långsiktig fastighetsutvecklare i södra Sverige och det känns riktigt skoj, säger Mikael Sjunnesson, projektutvecklare, Fastighets AB 3Hus.

– Vi har tillsammans med Fastighets AB 3Hus jobbat fram en modern förskola i ett attraktivt område för barnen att utvecklas i, säger Alex Kornhammar, Dibber Sverige AB.

En förskolebyggnad med grå fasad, två våningar, brutet tak. Skog av tallar runt om kring.

En illustration av hur förskolan kan komma att se ut. Bild: Fastighets AB 3Hus.