Radhus med verkstad och växthus i Munka Ljungby

Området Jordgubbsfältet i Munka Ljungby utvecklas med fler bostäder. Nu planeras för 20 nya bostadsrättsradhus i två våningar med bilfri innergård, gemensam verkstad, växthus och lekplats på området.

Det är familjeföretaget Gösta Bengtsson AB från Eket i Örkelljunga som bäst uppfyllt de kriterier som Ängelholms kommun satt upp för att få en markanvisning på fastigheten.

Radhusen som planeras är fördelade på fyra kroppar och husen kommer ligga förskjutna mot varandra för att skapa lä runt husen. Grönska och hållbarhet ska genomsyra radhusområdet. Med gemensamma gräsklippare och trädgårdsredskap och mötesplatser som lekplatsen vill bolaget bidra till ett hållbart boende. Inflyttning beräknas kunna ske i slutet av år 2022.

Fastigheten med namnet Räfsan 4 är 6679 kvadratmeter stor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna avtalet som ger bolaget möjlighet att gå vidare med sina planer.

– Radhusområdet blir ett modernt och samtidigt omsorgsfullt och gediget inslag på jordgubbsfältet. Med bostadsrättsradhus fortsätter vi att bygga ett blandat bostadsområde med bostäder för många och för olika skeden i livet, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Vi är jätteglada och tacksamma för att vara med och bygga i Munka Ljungby. Förslaget vi tagit fram har fokus på utemiljö med generösa gemensamma ytor för odling, lek, delningsekonomi och umgänge för att skapa trivsel mellan hus och grannar. Radhus i två storlekar för den lite mindre och lite större familjen i modern arkitektur och spännande materialval, säger Kristoffer Bengtsson, Entreprenadingenjör på Gösta Bengtsson Fastighets AB.

Bilden visar radhus med grå och vit träfasad i bakgrunden. Barn som leker i grönskande miljö i förgrunden.

En skiss av hur en del av radhusområdet kan komma att se ut. Bild: L Arkitekter AB, bilden är beskuren.