Bilden av bristerna i bolagen stärks

Felaktiga upphandlingar och privata umgängen med den externa revisorn. Det är några av de allvarliga brister som pågått inom Ängelholmshem visar en ny utredning.

– Det är tydligt att man har velat dölja det här på ett systematiskt sätt genom felaktig bokföring, säger Robin Holmberg (M), som är kommunstyrelsens ordförande.

Tidigare i år presenterades en rapport som visade på allvarliga brister i de kommunala bolagen Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Då beställdes en fördjupad utredning från KPMG.

Nu är utredningen klar och den stärker bilden av att det funnits omfattande brister i styrningen av bolagen.

Utredningen omfattar framförallt perioden 2017 – 2020, men tidigare perioder har i vissa fall analyserats vid behov. Utredarna har gått igenom bolagens fakturor, analyserat e-post samt granskat interna regler och policys.

Utredningen visar att:

  • Personer i ledande befattning hos leverantörer och Ängelholmshem har träffats och haft privat umgänge under pågående upphandling. Det innebär intressekonflikter vid anbudsvärdering och tilldelningsbeslut.
  • Bolaget har vid olika tillfällen genomfört offentlig upphandling och direktupphandling på ett sätt som står i strid med kommunala regelverk.
  • Regelverk kring attestering samt redovisning i samband med representation har frångåtts vid upprepade tillfällen
  • Bolaget har gett en gåva där värdet överskrider kommunens policy till en person där stärkt integritetsskydd föreligger.
  • Den förre Vd:n kan ha brutit mot Vd-instruktionen då denne inte informerat styrelsen om en väsentlig angelägenhet.

Slutsatsen är att Ängelholms kommun kan ha lidit ekonomisk skada till följd av brister i skötsel av bolagets ekonomiska angelägenheter.

– Den exakta kostnaden är väldigt svår att bedöma, men utredningen visar att den sammanlagda ekonomiska skadan kan vara av betydande storlek, säger Robin Holmberg.

Polisen har inlett en brottsutredning i ärendet och den externa revisorn har anmälts till Revisorsinspektionen.

KPMGs rapportPDF

Ängelholmshem exteriör