Kommunen kan stänga restauranger vid trängsel

I semestertider kan lätt trängsel uppstå på olika platser i kommunen. Från och med 1 juli finns det en ny lag och nya föreskrifter om hur serveringsställen ska agera för att hindra smittspridning. Nytt är också att kommunerna får det fulla ansvaret för tillsyn av att serveringsställena uppfyller kraven. Men som tidigare gäller att det är vi alla som har det stora ansvaret att minska smittspridningen. 

Tillsyn på serveringar

För att hindra smittspridning av Covid- 19 har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om serveringsställen. Minst en meters avstånd till andra sällskap och möjlighet till handtvätt eller handsprit är exempel på nya tillägg. Gäster har ett eget ansvar att följa rekommendationerna och till exempel inte flytta bord och stolar.
Miljöenheten i Ängelholms kommun kommer att ha uppdraget att kontrollera de rutiner som finns för att gäster ska kunna följa trängselreglerna. Miljöenheten kommer att utreda klagomål från allmänheten och göra oanmälda kontroller på restauranger för att kontrollera att reglerna för serveringsställen följs. Ängelholms kommun har därmed rätt att stänga serveringsställen som inte följer regler gällande trängsel.

Folkhälsomyndigheten: Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen länk till annan webbplats

Tillsyn av offentliga platser

Ängelholms kommun kontrollerar inte hur personer håller avstånd i offentliga miljöer som parker, stränder och lekplatser. Några exempel på sådana miljöer är loppisen på Tingstorget, bryggan vid Klitterhus och Hembygdsparken.
Att hålla avstånd är ett ansvar som vi alla måste påminna varandra om och hjälpas åt att följa. Det finns inget lagstöd för kommunen att avvisa personer vid trängsel på olika platser i kommunen. Ängelholms kommun har satt upp ett hundratal skyltar på offentliga platser och välbesökta parker och badplatser som påminner om att hålla avstånd.

Allmänna sammankomster

Det är Polismyndighetens uppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I det ingår också att se till att allmänheten följer de lagar och förordningar som har beslutats för att förhindra smittspridning i samhället.

Polisen om sammankomster och tillställningarlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen svarar på frågor om sommaraktiviteter

Länsstyrelserna följer hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. På deras webbplats finns mer information om det arbetet samt en lista med vanliga frågor från allmänheten om tillsyn och efterlevnad av folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Länsstyrelsen: Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteterlänk till annan webbplats