Stadsmiljön ska bli bättre på Margretetorpsvägen – begränsad framkomlighet under ombyggnaden

Från och med vecka 33 begränsas framkomligheten på Margretetorpsvägen på sträckan mellan Älvsborgsgatan och Kungsgårdsgatan. Sträckan på Margretetorpsvägen ska byggas om till en stadsliknande miljö med ny gång- och cykelväg, bredare gångbana samt upphöjda anslutande korsningar. Ett mindre omfattande arbete med vattenledningen kommer göras i samband med vägarbetet. Arbetet med Margretetorpsvägen beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021.

Karta över Margretetorpsvägen.

Från och med vecka 33 begränsas framkomligheten på Margretetorpsvägen på sträckan mellan Älvsborgsgatan och Kungsgårdsgatan.