Så kommer uppstarten att gå till på Ängelholms gymnasieskola

Liksom andra gymnasieskolor runt om i landet öppnar Ängelholms gymnasieskola nu upp skollokalerna för sina elever sedan Folkhälsomyndigheten inte längre rekommenderar distansundervisning. Men distansundervisningen kommer inte att överges helt, åtminstone till en början.

– Äntligen kan vi öppna upp gymnasieskolan igen och välkomna våra elever till ett nytt läsår. Men det är viktigt att vi alla såväl personal som elever fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi tillsammans minskar risken för smittspridning, säger Markus Eek, gymnasiechef i Ängelholms kommun.

De allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär bland annat att det säkerställs att trängsel undviks samt att social distansering möjliggörs på skolorna. Enligt Skolverket är det av största vikt att skolorna ser över de lokala förutsättningarna och i samråd med lärare vidtar lämpliga åtgärder innan verksamheten startas upp. För Ängelholms gymnasieskola innebär det att de första skolveckorna kommer att se något annorlunda ut än tidigare år.

– Glädjande nog har många elever sökt till Ängelholms gymnasieskola. Eftersom vi måste skapa förutsättningar så att smittspridning inte sker genom trängsel i och utanför klassrummen, kommer vissa elevgruppers undervisning under de första veckorna att genomföras genom distansundervisning, säger Markus Eek.

Distansundervisningen är framför allt aktuellt för en del allmänna kurser i teoretiska ämnen med stora elevgrupper. För yrkesämnen med praktiska inslag är det inte aktuellt med distansundervisning.

För de första fyra veckorna (v 34, 35, 36, 37) gäller:

  • elever i årskurs 1 undervisas på skolan under samtliga skoldagar
  • elever årskurs 2 undervisas på skolan under vecka 34 och 36 (vecka 35 och 37 genomförs distansundervisning)
  • elever årskurs 3 undervisas på skolan under vecka 35 och 37 (vecka 34 och 36 genomförs distansundervisning)

Elever som har distansundervisning erbjuds att äta lunch på skolan.

På uppropsdagen måndagen den 17 augusti ska eleverna komma till upprop enligt tidigare information. Eleverna kommer att få mer information från sina mentorer under uppropsdagen. Vid distansundervisning gäller fjärrundervisning i största möjliga utsträckning.

Den 4 september fattas beslut om vidare undervisning och information ges därefter till eleverna genom Fronter.

Coronaviruset och covid-19

Elever på Ängelholms gymnasieskola sitter i klassrum med lärare som undervisar i förgrunden.