Betalningsrutiner för leverantörer och företagskunder förlängs till 30 september

För att underlätta för våra företag som påverkas svårt av coronapandemin har krisledningsnämnden beslutat att förlänga möjligheten för leverantörer och företagskunder att fakturera med kortare förfallodag samt förlänga betalningstiden till kommunen. Krisledningsnämndens beslut gäller till och med den 30 september.

Förlängda betalningstider för företagskunder

Använd vår e-tjänst om du behöver flytta fram betalningsdatumet för fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun. Till och med den 30 september kommer nya kundfakturor till företag få förfallodatum förlängt till 90 dagar från utfärdandet.

Kortare betalningstider för leverantörer

Alla kommunens leverantörer kan till och med den 30 september fakturera Ängelholms kommun med 10 dagars förfallodag istället för 30 dagar. Använd vår e-tjänst om du vill förkorta förfallodag på fakturor som redan har skickats till kommunen.

Till e-tjänsten (ekonomiska insatser till näringslivet)länk till annan webbplats

Coronavirussjukdomen och covid-19